Fortbildning är viktigt för affärsutveckling

Har ditt företag kompetensbrist? Då är ni tyvärr inte ensamma. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är idag akut. Under våren fanns det bara inom näringslivet nära 40 000 tjänster som inte kunnat tillsättas. Det är en ökning med hela 30 % under ett år. Den här bristen på kompetens riskerar att hämma den ekonomiska tillväxten i Sverige. För att företagen ska kunna anställa behöver Sverige satsa på utbildning och på fortbildning av redan anställd personal. I höstbudgeten presenterade finansministern en stor satsning på ett ökat antal utbildningsplatser inom bland annat yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning som till stor del motiveras med just kompetensbristen inom arbetslivet och behovet av fortbildning för att klara nya krav på utveckling. Inom kommunal vuxenutbildning har en ny rättighetslagstiftning banat väg för alla dem som vill läsa en behörighetsgivande kurs inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. Du har sedan 1 januari 2017 rätt att gå kurser inom kommunal vuxenutbildning, vare sig du sedan tidigare har en gymnasial utbildning eller inte.

Personal som kan det du vill

För att få personal som kan det du ser att de behöver kunna för att klara av jobbet och utveckla företaget kan du faktiskt engagera dig i utbildningssidan. Yrkeshögskolans idé är att utbilda tillsammans med arbetslivet. En grupp från en bransch samlas och enas om kompetenskrav och kontaktar sedan en utbildningsanordnare som är van att anordna Yrkeshögskoleutbildning för att snickra ihop en utbildning. Branschens kompetenskrav styr utbildningen, och branschen ska under hela utbildningen kunna ingå i en ledningsgrupp som fattar beslut om innehåll och utformning av yrkesrollen och utbildningen. Förra året hade 91 % av de som gått en Yrkeshögskoleutbildning arbete efter avslutad utbildning. Genom att besluta om att ansöka om att ingå i Yrkeshögskolan kan utbildningen finansieras med statliga medel, och bli sökbar med riksintag. Lyckas ni få till utbildningen så slipper du akuta kompetensbrister. Nytt från i år är även att Yrkeshögskolan kan ge fristående kurser som ingår i en beviljad utbildning, vilket kan vara ett snabbt sätt att kompetensutveckla personal för att utveckla företaget. Möjligheten till kompetensförsörjning på arbetsplatsen ökar dock i dag med tanke på interaktiva utbildningar och e-böcker som är på frammarsch.

Korta yrkeskurser på gymnasial nivå

Ytterligare en nyhet inom yrkesutbildning kan bli att kortare utbildningar skapas för att täcka en akut kompetensbrist. Inom vården, exempelvis, ska en ny utbildning till vårdbiträde skapa utrymme för redan befintlig personal att specialisera sig och avlastas befintliga uppgifter. Inom byggsektorn gör man försök med snabb utbildningstakt för byggarbetare från andra länder som kommit till Sverige och vill stanna här. Även den gymnasiala lärlingsutbildningen som finns både för ungdomsgymnasiet och för vuxna är ett sätt att snabbare täcka en kompetensbrist. Både inom Yrkeshögskolan och lärlingsutbildning är tanken att vara ute på företag för en stor del av utbildningen. Relevansen på en yrkesutbildning ökar med större andel på en arbetsplats. Det kan däremot vara svårt att anordna teoretiska kurser både för lärling och inom Yrkeshögskolan av olika orsaker. Inom Lärling som oftast är en individuell utbildning finns inga gemensamma klasser. Inom Yrkeshögskolan som har riksintag kan företaget man utbildar sig på ligga på hemmaplan, men resorna till skolan mycket långa. Då är e-böcker ett bra komplement till studierna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *