Vad är marknadsintegrering?

Marknadsintegrering är en term som, enkelt uttryckt, syftar till hur lättvindigt det är att utöva handel mellan två eller flera marknader. Från den enkla förklaringen går det dock att härleda flera olika saker. I det här inlägget ska vi titta närmare på några av dem.

Marknadsintegrering – om handelshinder och prissättning

Om två marknader är väl integrerade med varandra är handelshindren få och prissättningen någorlunda likvärdig mellan de båda. Om integrationen är låg gäller det motsatta. Samma produkt kostar olika mycket och handel försvåras av sådant som tullar och punktskatter.

Ett exempel på marknadsintegrering kan vara att Kina är duktiga på att producera vissa typer av varor betydligt billigare än Sverige. Låt oss säga att det i det här fallet handlar om toalettpapper. Båda länderna tillverkar toalettpapper med den skillnaden att Kina gör det billigare än Sverige. Om handeln mellan de båda länderna ökar kommer priset på svenskproducerat toalettpapper att sjunka tills dess att priserna matchar pappret som tillverkas i Kina. Det är så att säga en ekonomisk naturlag.

Handelsavtal och unioner – exempel på marknadsintegrering

Marknadsintegrering kan uppnås på många olika sätt. Handelsavtal som NAFTA är ett exempel på en åtgärd som har lett till ökad marknadsintegrering i Nordamerika. På samma sätt kan EU beskrivas som ett gigantiskt exempel på marknadsintegrering. Det sistnämnda är kanske det mest långtgående exemplet på fenomenet då alla länder i unionen bildar en enda ekonomisk marknad.

Marknadsintegrering i IT-eran

Som du har sett handlar eventuell frånvaro av marknadsintegrering till stora delar om gränser. Både reella gränser mellan länder och avtal som försvårar handel som tariffer och tullar. En av effekterna av internets utbredning är att många av de här gränserna har lösts upp. Marknadsintegreringar av olika slag har helt enkelt utvecklats naturligt, ”under radarn”. Mjukvara och andra internettjänster kan levereras ögonblickligen över hela jordklotet. Marknadsintegrering sker helt enkelt snabbare på den digitala arenan. I den fysiska världen går marknadsintegrering av naturliga skäl långsammare.

Ytterligare typer av marknadsintegrering

I vissa sammanhang skiljer man mellan två olika typer av marknadsintegrering: spatial och temporal. Spatial marknadsintegrering innebär att priset för en vara matchas på desitnationsmarknaden (det vill säga den marknad till vilken den aktuella produkten exporteras), inklusive transaktionskostnader. Den temporala varianten syftar i sin tur på ett skeende där det inte finns några vinster associerade med att bygga upp lager, eller ”hoarda”, den aktuella produkten. Om en produkt är tillräckligt dyr, vars pris fluktuerar, kan man ju tänka sig ett scenario där det skulle löna sig att bygga upp ett lager av produkten. För att skydda sig mot nämnda prisvariationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *