En kompetensutvecklingsplan är A och O för all företag

Att ha en kompetensutvecklingsplan för de anställda är nödvändigt för alla företag, därför att den hjälper gruppen samt individerna att inventera och planera kompetensutvecklingen på företaget. Utan kompetensutveckling stagnerar företagets personal och företaget tvingas istället anlita dyr konsultverksamhet. Därför är det lönsamt för företag att satsa på unik kompetensutveckling för sina anställda. Kompetensutvecklingsplanen kan förekomma i många olika former och därför kan det först och främst vara bra att titta närmare på vad kompetensutveckling kan tänkas vara. I första hand för nog ordet tankarna till utbildning, men det kan även vara nätverksträffar, handledning som sker individuellt eller gruppvis, projektmedverkan eller arbetsrotation.

Så sätter du upp en kompetensutvecklingsplan

Först, bör man tänka på att kompetensutveckling är till för att erbjuda kunden mervärde genom att nå en förbättrad situation för personalen på såväl lång som kort sikt. För att sätta upp en kompetensutvecklingsplan kan man följa dessa fem enkla steg. Steg ett är att börja med att överväga målen för dvppaffärsverksamheten. Med fördel gör du det medan du tar ett skönt bad i IFÖ badkar med tassar. Ta reda på vilka de långa respektive kortsiktiga målen är. Identifiera sedan vilka färdigheter, kunskaper och vilken kompetens som behövs för att uppnå målen. Steg två är att ta reda på vilka kunskaper, mål och ambitioner som finns hos företagets anställda. Med fördel görs det i enskilda samtal. I steg tre avgör man vilka färdigheter de anställda behöver tillföras. Steg fyra utgörs av att man sätter upp en handlingsplan. Den kan inbegripa olika aktiviteter, såsom nätverksträffar, handledning som sker individuellt eller gruppvis, projektmedverkan eller arbetsrotation. Sista steget innebär att omsätta de anställdas nyvunna färdigheter inom företagets verksamhet.

Kompetensutvecklingsplanen ger mervärde åt kunden

Kompetensutveckling är något som blir allt mer oumbärligt för alla företag. Det är dyrt att, i stunden, anlita utomstående kompetens, så därför behöver alla företag i förväg ta reda på vart de vill med sin verksamhet — vilka mål företaget vill uppnå. Oavsett om det är att som Bob Dylan 2016: att vinna nobelpriset i litteratur eller att öka sin lönsamhet — oavsett ändamålet behöver alla företag en kompetensutvecklingsplan. Den utarbetas i samarbete med de anställda på företaget. Man tar först reda på företagets långa- och kortsiktiga mål; sedan finner man ut vilken kompetens som behövs för att nå dessa mål, kartlägger sedan personalens ambitioner och nuvarande kompetens, sätter därefter in resurser för att tillföra den önskade kompetensen till företagets personal och, sist men inte minst, integrerar man den nyvunna kompetensen i företagets verksamhet. På det här sättet får personalen känna att de utvecklas inom sin profession. Syftet är att företagets kunder erbjuds ett mervärde genom att personalen blir bättre på att lösa sina uppgifter.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *