Föräldraledighet behöver inte vara något negativt för företaget

Föräldraledighetslagen väger tyngre än semesterlagen vilket innebär att många föräldrar tar ut sin föräldraledighet under juli och augusti då många vill gå på semester. I dessa fallen kan arbetsgivaren inte säga nej och det har därför uppstått diskussioner kring huruvida det här är rätt eller fel. Det här är ett problem som även uppstår runt jul och nyår där de barnlösa helt enkelt blir tvungna att jobba om det är brist på personal, medan föräldrar som har sparat föräldraledighet får ta ledigt utan att chefen kan säga emot. Det behöver dock inte alltid vara negativt att systemet fungerar såhär. Till exempel finns det många företag som har lägre omsättning just under semestermånaderna och då passar det bra att dra ner på personalen i samband med det. Självklart är det här något som ter sig väldigt olika inom olika branscher och därför bör man inte dra alla företag över en och samma kam.

Viktigt att vara med barnen på sommaren

Alla företag måste ständigt jobba med marknadsintegrering för att kunna konkurrera med andra intressenter på marknaden. Vissa gör det aktivt medan andra gör det utan att ens veta om det. Genom att lyfta den här frågan kan man se till att alla på arbetsplatsen jobbar mot samma mål. tas föräldraledigheten ut på sommaren, vilket statistiken visar, så menar vissa arbetsgivare att det kan uppstå en ansträngd situation på arbetsplatsen. En vanlig uppfattning är att om man tar ut sin föräldraledighet i samband med semestern så kanske det inte drabbar företaget eftersom sommaren för många branscher är lågsäsong. Det är dock en vanlig missuppfattning. Extremt jobbigt blir det för de arbetsplatser som har väldigt få anställda. Och självklart är det förståeligt om föräldrarna vill vara med sina barn just den här tiden eftersom många har sommarlov eller ledigt från förskola och dagis. Man kan nämligen spara sina föräldradagar flera år vilket innebär att vissa kan ta ledigt extra länge i anslutning till semestern när barnen redan är stora. Just nu finns det arbetsgivare som vill ändra lagen så att de ska kunna neka folk att ta ut sina föräldradagar i vissa pressade tider.

Ska föräldrar ha privilegium?

Att föräldrar har fullt upp i vardagen är något som många nog kan ha förståelse för. Inte bara ska man hålla koll på barnen, det ska även fixas med åkpåsar och barnvagnar, hämtning och lämning på dagis och så vidare. Och tiden när barnen är små är viktig för många. Det är trots allt en tid i barnens liv som inte kommer tillbaka. Även om det är mammorna som är överrepresenterade när det kommer till att ta ut flest föräldradagar så visar trenderna att det faktiskt är männen som lägger in flest dagar i anknytning till sin semester. Istället för att se det här som en negativ trend kanske man borde se det som en bra utveckling för Sverige. Det är nämligen så att Sverige är väldigt unikt i den benämningen att papporna också tar mycket ansvar för barnen när de är små. Och det här är kanske en trend som arbetsgivare borde stödja för att hjälpa kvinnorna att också våga göra karriär.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *