Hur kan man arbeta med marknadsintegrering?

Vad är marknadsintegrering och varför behövs det? Hur kan man jobba med det? Begreppet marknadsintegrering är egentligen väldigt brett och innehåller många förgreningar åt olika håll. Man kan jobba kortsiktigt, långsiktigt, internt och externt. Med enstaka projekt och med hela förändringsarbeten. Men kort sagt kan man säga att marknadsintegreringen är viktig för ett företags fortlevnad och för att man ska få nya, värdefulla kontakter samtidigt som man upprätthåller de gamla. Alla företag jobbar i viss mån med marknadsintegrering, medvetet eller omedvetet, men det finns mycket att vinna på att lyfta begreppet och börja jobba aktivt med olika delar av det.

En viktig del att börja med inför sitt arbete med marknadsintegrering är att genomföra en noggrann kundanalys. Vilka kunder och kundgrupper finns och hur kan man komma dem ännu närmre? Detsamma gäller leverantörer och samarbetspartners. Att sedan upprätta en marknadsstrategi som är både tydlig och för organisationen framåt mot målen är en förutsättning för att arbetet ska ge resultat. Spalta upp tydliga planer för de olika rollerna som medarbetarna har och vilket ansvar var och en har. Behöver vi öka informationen till våra kunder och leverantörer, förbättra relationen, upplysa om vad mer vi kan erbjuda, behöver någon lägga fokus på att hålla kvar de kunder som är på väg bort? Att utveckla nya datasystem och liknande som kunder och leverantörer kan få tillgång till, eller som olika delar inom verksamheten kan jobba i tillsammans, kan förhöja resultaten i arbetet med marknadsintegreringen. Tydliga och mätbara mål, både på kort och lång sikt, är viktiga för att alla ska veta åt vilket håll man är på väg. I ledet för marknadsintegrationen behöver alla inom organisationen vara säkra på vilka värderingar och normer som gäller. Detta genomsyrar nämligen hela verksamheten och gör att andra organisationer och inte minst kunderna ser helheten.

A businessman stands on a mountain top and looks towards a target on top of a distant mountain top in the distance. The businessman stands with his hand over his forehead as he peers towards the other peak wondering how he is going to get there.

En viktig del inom marknadsintegreringen är att hela tiden aktivt jobba för att närma sig andra aktörer på marknaden. Man behöver inte nödvändigtvis se andra företag som konkurrenter utan i många fall kan man jobba mot olika typer av samarbeten, dra nytta av varandras kompetens och tillgångar och skicka kunder till varandra. Det blir en win-win situation för alla i slutändan: dig, det andra företaget och kunden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *