Logistik en viktig faktor för integrering

En förutsättning för att ett företag verkligen ska integreras i marknaden är att det kan nå ut till sina kunder, både med sitt budskap och med sina varor. Medan det förstnämnda vanligtvis hanteras av marknadsavdelningen eller PR-avdelningen, är logistiken avgörande för det sistnämnda.

Frakt av varor är kanske det första många tänker på när man nämner logistik. Faktum är dock att logistik är ett mycket bredare ämne än så, som egentligen handlar om att se flödeskedjor. De som arbetar med logistik arbetar med att styra och kontrollera flöden av olika slag, framförallt materialflöden, och med att se hur dessa materialflöden är kopplade till resursflöden, informationsflöden och monetära flöden – allt det som driver ett samhälle framåt, med andra ord. Syftet är att tillfredsställa de olika parterna i flödeskedjan, genom så låga kostnader och så bra service som möjligt. Det säger därför sig självt att det är viktigt att ha en logistiklösning för sitt företag, om man vill kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och lönsamt sätt, vilket ju även marknadsintegrering syftar till. Det finns dock inget som säger att man måste ha en intern logistikavdelning på företaget, med anställda som sysslar uteslutande med detta. Numera finns det flera möjligheter att outsourca företagets logistik. En sådan möjlighet är Fraktus, som erbjuder billig frakt och helhetslösningar när det gäller logistik.euro-pallets-1160806_960_720

Det har dock inte alltid varit en självklarhet för företag att ge logistiken så mycket eftertanke och uppmärksamhet. Istället har denna förgrening av ett företags verksamhet sitt ursprung i det militära. Det sägs att en av de första som insåg logistikens betydelse var Napoleon, som på 1800-talet tillsatte en tjänst i sin armé, Générale de Logistique, enbart med uppgiften att kontrollera tillförseln av mat, drivmedel och ammunition till de olika krigsfronterna. Behovet av logistiker blev också mycket uppenbart under andra världskriget för de allierade, då den största produktionen av ammunition och andra resurser fanns i USA, medan kriget utkämpades på andra sidan Atlanten, med långa transportsträckor däremellan. Idag kallas denna gren av logistik för just militär logistik, en distinktion som man numera behöver göra eftersom även den civila, privata sektorn har anammat logistiken efter att de insett dess fördelar – nämligen att den kan göra ett företags verksamhet mer lönsam.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *