Marknadsintegrering på tapeten

Marknadsintegrering är ett ibland bortglömt men alltid lika aktuellt och viktigt område. Alltfler upptäcker fördelarna – och det faktiska behovet. Faktorer som förändrade köpbeteenden, ny teknik på marknaden och ett ökat tryck på att generera intäkter är några orsaker som bidrar till det alltmer ökande behovet och intresset. Lika aktuellt som det är med marknadsintegrering inom mindre och större bolag i västvärlden är begreppet i u-länder, exempelvis hos bönderna i Afrika.

När vi pratar om stora, vinstdrivande bolag, eller för den delen även små privata firmor, kan en god marknadsintegrering vara avgörande både för företagets överlevnad men i synnerhet för dess utveckling. Ju bättre man blir på att hitta lösningar och utvecklas inom området, desto starkare och stabilare blir grunden som företaget står på. Känsligheten minskar i takt med att pelarna blir fler och mer stabila. Därför bör alla företag på ett eller annat sätt jobba med marknadsintegrering och våga tänka utanför boxen i nya banor.

Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept

Men även inom småskalig industri och privata aktörer i fattiga områden, som exempelvis jordbruk i vissa afrikanska länder, skulle man behöva en utvecklad marknadsintegrering. I fallet med de fattiga bönderna skulle de aktörerna behöva en större stöttning för att kunna nå fullt ut i sin potential och förtjänst. Genom utbildning och hjälp med att förmedla kontakter skulle bönderna öka sitt kontaktnät och öka stabiliteten i verksamheten. Om de lyckades länkas samman med nya, starkare marknader skulle helt andra möjligheter öppnas för dem, både privat och för landets utveckling i stort. Istället för att ge bistånd skulle hjälp med en ökad marknadsintegrering leda till en starkare och förbättrad jordbruksproduktion på lång sikt där bönderna får chans att bli bärande på egna resurser. Utbildning i hur man förfinar jordbruket, hur man får och upprätthåller kontakter samt bärande affärsplaner hade ökat möjligheterna, i synnerhet på lång sikt.

Marknadsintegrering är med andra ord någonting som all typ av verksamhet bör ägna sig åt. Åtminstone om man har en önskan om att utvecklas och gå med vinst. Genom en god marknadsintegrering kan man säkra företagets eller verksamhetens framtid, och få möjlighet till att expandera med större säkerhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *